‚ÄčGarantie

Garantievoorwaarden Postbike

Wij bieden wij 2 jaar garantie op onderdelen, met uitzondering van onderdelen die onderhevig zijn aan normale slijtage, zoals o.a. banden, kettingen, tand- en kettingwielen, remmen, handvatten waarop wij 6 maanden garantie bieden.

In de volgende gevallen wordt géén garantie verleend:

 • Defecten a.g.v. het niet uitvoeren van periodiek- of onvoldoende onderhoud
 • Loszittende bouten en moeren
 • Roestvorming
 • Modificaties die zonder toestemming van de fabrikant zijn aangebracht
 • Gebruik dat anders dan normaal kan worden beschouwd
 • Er sprake is van zakelijk of bedrijfsmatig gebruik
 • Schade door ongelukken, water-, val- of stootschade
 • Ondeskundige reparaties
 • Indien zadel/stuurpen boven de markering worden gemonteerd

Let op: de voordragers van de Postbikes kennen een maximaal draagvermogen van 10 kg en de achterdragers 25 kg.

Postbike kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor incidentele of zwaarwegende schade of verlies als gevolg van het direct of indirect gebruik van onze producten.

Aanvullende voorwaarden elektrische fietsen

Er geldt een garantietermijn van 2 jaar het elektrisch aandrijfsysteem. De garantie vervalt indien:

 • Bij het modificeren of demonteren van elektrische onderdelen zoals de accu, motor, controller, display, lader, en sensoren
 • Deze voor een ander doel is gebruikt dan voor recreatie of transport
 • Op enige wijze is gewijzigd (b.v. onderdelen zijn vervangen door niet-originele onderdelen)
 • Wanneer deze op een of andere manier is opgevoerd
 • Accu slijtage (vermindering van de capaciteit)

Garantievoorwaarden accessoires

Voor de geleverde accessoires geldt een garantie, zoals deze door de producenten op haar producten wordt vastgesteld. Er kan geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

 • Indien er veranderingen in of aan het artikel zijn aangebracht, waaronder inbegrepen reparaties uitgevoerd door andere, dan de door de fabrikant aangewezen, service- of reparatiediensten;
 • Indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
 • Indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

Garantieprocedure

Als je vermoedt dat je met een garantiegeval te maken hebt, neem dan altijd eerst contact met onze service afdeling op. Dat kan via telefoonnummer: 073 - 7600069 of info@postbike.nl.

Om je zo goed mogelijk van dienst te zijn vragen we je de volgende gegevens door te geven:

 • Het factuurnummer van jouw bestelling (onder meer te vinden op de factuur);
 • Het framenummer van jouw fiets (te vinden op jouw fiets en de meegeleverde rijklaarmaaklijst);
 • Een duidelijke omschrijving van het garantiegeval (Wat is er defect? Wanneer is het gebeurd? Hoe is het gebeurd?);
 • Een foto van het defecte onderdeel (indien van toepassing);
 • Als jouw fiets ouder dan drie maanden is, vermeld dan ook of de fiets al een eerste servicebeurt heeft gehad.

Op deze manier kunnen wij het garantiegeval beoordelen en voor jou aan de slag deze te gaan verhelpen. Het kan voorkomen dat we het defecte onderdeel nasturen of dat we de fiets bij je thuis ophalen voor reparatie. De kosten die hiermee gemoeid zijn nemen wij voor onze rekening. Is er inderdaad sprake van garantie, dan brengen we de fiets ook weer kosteloos gerepareerd bij je terug. Is er geen sprake is van garantie, dan zijn de reparatie- en bezorgkosten voor het retourneren van de fiets voor eigen rekening. De bezorgkosten bedragen € 29,95.

Let op: Meld een garantiegeval altijd eerst bij onze service afdeling aan. Postbike.nl vergoedt geen reparaties uitgevoerd door derden als dit niet vooraf met onze serviceafdeling is besproken. 

Zoeken
Winkelmandje